Welkom

 

 

     

 

     
     

 

  Op deze website treft u gegevens aan die in het kader van de onderzoeken van GGD Drenthe zijn verzameld. Begin met gegevensselectie om overzichten in tabelvorm te maken. Ga naar de kaart om resultaten af te beelden op de geografische kaart van Drenthe. U vindt hier ook alle publicaties, zoals onderzoeksrapporten, themarapporten, factsheets, infographics en publicaties gericht op de afzonderlijke Drentse gemeenten.

 

  U verkrijgt ook eenvoudig en op maat toegang tot gegevens en informatie van andere kennisinstellingen voor elke Drentse gemeente