Informatie voor gemeenten

 
Introductie
GezondheidsGegevensDrenthe wordt u aangeboden door de GGD Drenthe. Wilt u meer weten over het onderzoeksdesign of de methodologie, kijk dan op de Informatie voor onderzoekers.
Op deze website heeft u toegang tot gegevens die in het kader van de gezondheidsenquêtes onder jongeren, volwassenen en ouderen zijn verzameld. Daarnaast zal de website ook aangevuld worden met gegevens uit andere informatiebronnen van de GGD Drenthe. De rapportages die op provinciaal of gemeentelijk niveau zijn vervaardigd op grond van deze GGD-onderzoeken zijn ook raadpleegbaar op deze site.  
 
Thematische indeling
De gegevens uit de gezondheidsenquêtes zijn thematisch geordend. Op de pagina Gegevensselectie kunt u achtereenvolgens een thema, specifiek onderwerp, onderzoekspopulatie (bijvoorbeeld Ouderen), en jaar van onderzoek kiezen. Een overzicht van alle thema's en specifieke onderwerpen naar onderzoekspopulatie en onderzoeksjaar is te verkrijgen via Gegevensoverzicht of de Gegevensboom. Dezelfde keuzes dienen gemaakt te worden bij weergave op de kaart van Drenthe.
 
Relatie met schriftelijke en online rapportage
De gegevens die met deze website opgevraagd kunnen worden, zijn reeds op andere manieren opgenomen in de schriftelijke en online rapportages op provinciaal en gemeentelijk niveau. Deze rapportages kunnen worden opgevraagd via Publicaties.
 
Vergelijkingen op verschillende niveaus
Nadat u op de pagina Gegevensselectie een thema, specifiek onderwerp, onderzoekspopulatie, onderzoeksjaar en (eventueel) gemeente heeft gekozen, krijgt u beschikking over de relevante gegevens uit het gekozen onderzoeksbestand. De gegevens kunnen op provinciaal en gemeentelijk niveau worden getoond. Op provinciaal niveau krijgt u een overzicht voor alle gemeenten en uitgesplitste resultaten naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Op gemeentelijk niveau worden resultaten uitgesplitst naar leeftijd en geslacht getoond.
 
Wijze van presentatie
De gevraagde gegevens worden getoond op provinciaal en gemeentelijk niveau. In de tabellen worden aantallen en percentages getoond. Achtergrondinformatie over de geselecteerde gegevens kan ook bij elke getoonde tabel verkregen worden. In de bijbehorende rapportages op provinciaal en gemeentelijk niveau worden verschillen en patronen statistisch getoetst.
 
Presentatie op de kaart van Drenthe
Op de kaart van Drenthe kunt u voor een groot aantal onderzoeksgegevens resultaten op de kaart laten zien. Zie voor meer informatie over deze wijze van presentatie Informatie over de kaart.
 
Bewaren van resultaten
U kunt van elk resultaat in tabelvorm een bookmark maken (m.b.v. uw browser). Met deze bookmark kunt u altijd weer terugkeren naar deze resultaten, en u kunt de inhoud van de webpagina ook exporteren voor verder gebruik in een tekstverwerkingsprogramma of een spreadsheet. Resultaten op de kaart van Drenthe kunt u m.b.v. de beschikbare button bewaren als een .png bestand (portable network graphics). 
 
Verdere ontwikkeling van GezondheidsGegevensDrenthe
GezondheidsGegevensDrenthe wordt u aangeboden door de GGD Drenthe. Heeft u vragen over deze site, of heeft u suggesties om GezondheidsGegevensDrenthe te verbeteren, neem dan Contact met ons op.