Disclaimer

In GezondheidsGegevensDrenthe treft u gegevens aan die in het kader van de onderzoeken van de GGD Drenthe in de loop van de jaren zijn verzameld. Daarnaast zal GezondheidsGegevens Drenthe aangevuld worden met populatiegegevens uit andere bronnen.

De gegevens die in de site zijn opgenomen worden met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven aangaande de juistheid of volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of waartoe de site toegang biedt. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade tengevolge van toegang tot en gebruik van de informatie wordt door de GGD Drenthe afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.