BMI

Overgewicht en obesitas zijn belangrijke gezondheidsproblemen in Drenthe geworden, zoals ook in de rest van Nederland. In Drenthe zijn de prevalenties van overgewicht zelfs bovengemiddeld geweest. Elders wordt gesuggereerd dat de epidemie van overgewicht over zijn hoogtepunt heen zou zijn en voor Drenthe lijkt dat nu ook het geval te zijn. De schommelingen van jaar tot jaar maken dat we niet met zekerheid kunnen zeggen dat een daling nu definitief is begonnen. Een opvallende trend is dat ondergewicht de laatste jaren vaker voorkomt. Genoeg reden om een themapagina op deze site te wijden aan cijfers en publicaties over de Body Mass Index (BMI). Op deze pagina treft u verwijzingen aan naar de meest recente BMI-cijfers van de Drentse gemeenten en gebieden binnen deze gemeenten. Bovendien vindt u hier ook actuele GGD-publicaties rond het thema gezond gewicht (ondergewicht, overgewicht en obesitas). 

BMI cijfers per gemeente

Hoe ontwikkelt overgewicht zich in de gemeente? En hoe verhoudt de gemeente zich daarin tot Drenthe? In de gemeentelijke rapportages waarnaar hieronder verwezen wordt geven we een aanzet tot een antwoord op deze vragen. Dit doen we met gegevens uit het elektronisch kinddossier KD+ voor kinderen uit groep 2 en 7 van het basisonderwijs en jongeren uit klas 2 van het voortgezet onderwijs. Deze gegevens komen voort uit de meting en registratie van lengte en gewicht door medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs in Drenthe. Vanuit de berekeningen van de Body Mass Index (BMI) en het hanteren van afkapwaarden naar geslacht en leeftijd delen we de kinderen verder in, in een aantal categorieën. We maken onderscheid tussen ondergewicht, normaal gewicht, matig overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht). Daarbij hebben we de resultaten van acht voorgaande schooljaren naast elkaar gezet. Resultaten worden ook getoond voor gebieden binnen de gemeente. In de bijlagen van de documenten wordt toegelicht hoe we de gemeente hebben ingedeeld in een aantal gebieden. 

BMI-resultaten Aa en Hunze 2011-2020

BMI-resultaten Assen 2011-2020

BMI-resultaten Borger-Odoorn 2011-2020

BMI-resultaten Coevorden 2011-2020

BMI-resultaten De Wolden 2011-2020

BMI-resultaten Emmen 2011-2020

BMIresultaten Hoogeveen 2011-2020

BMI-resultaten Meppel 2011-2020

BMI-resultaten Midden-Drenthe 2011-2020

BMI-resultaten Noordenveld 2011-2020

BMI-resultaten Tynaarlo 2011-2020

BMI-resultaten Westerveld 2011-2020

 

Trendanalyse BMI 2011-2015 

Onderzoeksrapport Ontwikkelingen BMI Drentse jeugd

 

Factsheets Ontwikkeling van BMI 2011-2016 

Factsheet Ontwikkeling van BMI van jeugdigen in Aa en Hunze

Factsheet Ontwikkeling van BMI van jeugdigen in Assen 

Factsheet Ontwikkeling van BMI van jeugdigen in Borger-Odoorn 

Factsheet Ontwikkeling van BMI van jeugdigen in Coevorden

Factsheet Ontwikkeling van BMI van jeugdigen in De Wolden

Factsheet Ontwikkeling van BMI van jeugdigen in Emmen

Factsheet Ontwikkeling van BMI van jeugdigen in Hoogeveen

Factsheet Ontwikkeling van BMI van jeugdigen in Meppel

Factsheet Ontwikkeling van BMI van jeugdigen in Midden-Drenthe

Factsheet Ontwikkeling van BMI van jeugdigen in Noordenveld

Factsheet Ontwikkeling van BMI van jeugdigen in Tynaarlo

Factsheet Ontwikkeling van BMI van jeugdigen in Westerveld

 

Publicaties

Themarapport Gezond gewicht in Drenthe

Beelden bij het Themarapport Gezond gewicht in Drenthe

Factsheet Ontwikkeling van ondergewicht bij jeugdigen in de Drentse gemeenten

Themarapport Overgewicht en obesitas in Drenthe

Factsheet Overgewicht en obesitas in Drenthe