Rapportages uit de Jeugdgezondheidszorg

De meeste kinderen in Drenthe worden vanaf hun geboorte gezien door medewerkers van het consultatiebureau. Vanaf de basisschoolperiode worden zij tenminste 4 keer door medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Drenthe op school gezien: twee maal op de basisschool (groep 2 en groep 7), en twee maal in het voortgezet onderwijs (in klas 2 en in klas 4 van het HAVO/VWO). Ook worden leerlingen in klas 1 van het MBO gezien. Onderdeel van deze contactmomenten is vaak dat de ouders van deze kinderen vragenlijsten invullen en dat vanaf het voortgezet onderwijs scholieren dat zelf doen. Deze vragenlijsten vormen een instrument voor de JGZ om problemen bij kinderen en jongeren vroegtijdig te signaleren en hen –wanneer er blijkens de screening een reden voor is en/of sprake is van risicovol gedrag− vervolgens uit te nodigen voor een vervolgcontact met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

Naast het primaire doel van de screening om problemen bij kinderen en jongeren te identificeren en passende zorg te bieden worden de resultaten ingezet om het gesprek met scholen over de gezondheid van hun leerlingen aan te gaan. Sinds enkele jaren worden de schoolgesprekken in het kader van de Gezonde School benadering gevoerd (zie de website van de Gezonde School-aanpak).

Om ook de gemeenten van Drenthe en een breder publiek van informatie te voorzien over de Jeugdgezondheidszorg brengen we op deze pagina rapportages samen over de gezondheid, het welbevinden en de leefstijl van kinderen en jongeren in Drenthe.