Gegevensoverzicht

Onderstaande tabel toont een volledig overzicht van alle 179 onderzoeksvariabelen, verdeeld over 8 thema's en 8 gezondheidsenquêtes, die voor GezondheidsGegevensDrenthe zijn geselecteerd:

Thema Gegeven Populatie Jaar
Onderzoekspopulatie alleenwonend Ouderen 2012
Onderzoekspopulatie burgerlijke staat Ouderen 2012
Onderzoekspopulatie burgerlijke staat Volwassenen 2009
Onderzoekspopulatie burgerlijke staat Volwassenen 2013
Onderzoekspopulatie gezinssamenstelling Jeugd 2008
Onderzoekspopulatie gezinssamenstelling Jeugd 2013
Onderzoekspopulatie hoogst voltooide opleiding Ouderen 2002
Onderzoekspopulatie hoogst voltooide opleiding Ouderen 2007
Onderzoekspopulatie hoogst voltooide opleiding Ouderen 2012
Onderzoekspopulatie hoogst voltooide opleiding Volwassenen 2003
Onderzoekspopulatie hoogst voltooide opleiding Volwassenen 2009
Onderzoekspopulatie hoogst voltooide opleiding Volwassenen 2013
Onderzoekspopulatie moeite om rond te komen Ouderen 2012
Onderzoekspopulatie moeite om rond te komen Volwassenen 2013
Onderzoekspopulatie netto maandinkomen van AOW en pensioen Ouderen 2012
Onderzoekspopulatie netto maandinkomen van huishouden Ouderen 2002
Onderzoekspopulatie netto maandinkomen van huishouden Ouderen 2007
Onderzoekspopulatie soort onderwijs Jeugd 2008
Onderzoekspopulatie soort onderwijs Jeugd 2013
Onderzoekspopulatie werksituatie Volwassenen 2013
Sociale en Fysieke omgeving binnen 2 jaar willen verhuizen Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving binnen 2 jaar willen verhuizen Ouderen 2012
Sociale en Fysieke omgeving doet u vrijwilligerswerk Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving doet u vrijwilligerswerk Ouderen 2012
Sociale en Fysieke omgeving doet u vrijwilligerswerk Volwassenen 2013
Sociale en Fysieke omgeving ergens niet komen vanwege vervoer Ouderen 2012
Sociale en Fysieke omgeving geluidshinder bedrijven / industrie Volwassenen 2013
Sociale en Fysieke omgeving geluidshinder treinverkeer Volwassenen 2013
Sociale en Fysieke omgeving geluidshinder vliegverkeer Volwassenen 2013
Sociale en Fysieke omgeving geluidshinder wegverkeer Volwassenen 2013
Sociale en Fysieke omgeving geluidshinder windturbines Volwassenen 2013
Sociale en Fysieke omgeving geurhinder andere bedrijven / industrie Volwassenen 2013
Sociale en Fysieke omgeving geurhinder landbouw en veeteelt Volwassenen 2013
Sociale en Fysieke omgeving geurhinder mest uitrijden Volwassenen 2013
Sociale en Fysieke omgeving geurhinder open haard / allesbrander Volwassenen 2013
Sociale en Fysieke omgeving geurhinder opslag / productie veevoer Volwassenen 2013
Sociale en Fysieke omgeving geurhinder riolering / zuivering Volwassenen 2013
Sociale en Fysieke omgeving geurhinder stallen Volwassenen 2013
Sociale en Fysieke omgeving geurhinder vergister Volwassenen 2013
Sociale en Fysieke omgeving in wat voor woning woont u Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving lid van vereniging of club Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving lid van vereniging of club Ouderen 2012
Sociale en Fysieke omgeving schoolsituatie, aantal dagen ziek thuis Jeugd 2013
Sociale en Fysieke omgeving schoolsituatie, aantal uur gespijbeld Jeugd 2013
Sociale en Fysieke omgeving schoolsituatie, beleving Jeugd 2013
Sociale en Fysieke omgeving sociaal kapitaal Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving thuissituatie, beleving Jeugd 2013
Sociale en Fysieke omgeving thuissituatie, problemen in het gezin Jeugd 2013
Sociale en Fysieke omgeving thuissituatie, problemen tussen ouders Jeugd 2013
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over aanschaf hulpmiddelen Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over aanschaf hulpmiddelen Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over bewegen voor ouderen Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over bewegen voor ouderen Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over bijzondere bijstand Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over bijzondere bijstand Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over gezellige activiteiten voor ouderen Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over gezellige activiteiten voor ouderen Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over huisbezoek vrijwilligers Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over huisbezoek vrijwilligers Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over huursubsidie Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over huursubsidie Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over kwijtschelding belastingen Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over kwijtschelding belastingen Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over maaltijdvoorziening Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over maaltijdvoorziening Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over pas 65 Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over pas 65 Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over personenalarmering Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over personenalarmering Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over persoonsgebondenbudget Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over persoonsgebondenbudget Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over uitleen verpleegartikelen Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over uitleen verpleegartikelen Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over vergoeding woningaanpassing Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over vergoeding woningaanpassing Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over vervoersvoorziening Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over vervoersvoorziening Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over vormingsactiviteiten voor ouderen Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over vormingsactiviteiten voor ouderen Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over woningaanpassing Ouderen 2002
Sociale en Fysieke omgeving weet waar informatie is over woningaanpassing Ouderen 2007
Sociale en Fysieke omgeving woonsituatie Ouderen 2002
Gezondheid en welbevinden beperkt in matige inspanning Ouderen 2012
Gezondheid en welbevinden durft met donker nog de straat op Ouderen 2002
Gezondheid en welbevinden durft met donker nog de straat op Ouderen 2007
Gezondheid en welbevinden eenzaamheid Ouderen 2002
Gezondheid en welbevinden eenzaamheid Ouderen 2007
Gezondheid en welbevinden eenzaamheid Ouderen 2012
Gezondheid en welbevinden eenzaamheid Volwassenen 2009
Gezondheid en welbevinden eenzaamheid Volwassenen 2013
Gezondheid en welbevinden ervaren gezondheid Jeugd 2008
Gezondheid en welbevinden ervaren gezondheid Jeugd 2013
Gezondheid en welbevinden ervaren gezondheid Ouderen 2002
Gezondheid en welbevinden ervaren gezondheid Ouderen 2007
Gezondheid en welbevinden ervaren gezondheid Ouderen 2012
Gezondheid en welbevinden ervaren gezondheid Volwassenen 2003
Gezondheid en welbevinden ervaren gezondheid Volwassenen 2009
Gezondheid en welbevinden ervaren gezondheid Volwassenen 2013
Gezondheid en welbevinden gehinderd door pijn Ouderen 2012
Gezondheid en welbevinden gehinderd in sociale activiteiten Ouderen 2012
Gezondheid en welbevinden last van oorsuizen, piep of tik in oren Jeugd 2013
Gezondheid en welbevinden minder bereikt door lichamelijke gezondheid Ouderen 2012
Gezondheid en welbevinden psychische gezondheid Ouderen 2007
Gezondheid en welbevinden psychische gezondheid Ouderen 2012
Gezondheid en welbevinden psychische gezondheid Volwassenen 2009
Gezondheid en welbevinden psychische gezondheid Volwassenen 2013
Gezondheid en welbevinden psychosociale problematiek Jeugd 2008
Gezondheid en welbevinden psychosociale problematiek Jeugd 2013
Gezondheid en welbevinden risico op angst en depressie volgens de K-10 score Ouderen 2007
Gezondheid en welbevinden risico op angst en depressie volgens de K-10 score Ouderen 2012
Gezondheid en welbevinden risico op angst en depressie volgens de K-10 score Volwassenen 2009
Gezondheid en welbevinden risico op angst en depressie volgens de K-10 score Volwassenen 2013
Gezondheid en welbevinden slachtoffer van cyberpesten Jeugd 2008
Gezondheid en welbevinden slachtoffer van cyberpesten Jeugd 2013
Gezondheid en welbevinden slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag Jeugd 2008
Gezondheid en welbevinden voelt zich wel eens onveilig Ouderen 2002
Gezondheid en welbevinden voelt zich wel eens onveilig Ouderen 2007
Gezondheid en welbevinden wordt op school gepest Jeugd 2008
Gezondheid en welbevinden wordt op school gepest Jeugd 2013
Chronische aandoeningen aangeboren hartaandoening Jeugd 2008
Chronische aandoeningen aangeboren hartaandoening Jeugd 2013
Chronische aandoeningen ADHD Jeugd 2008
Chronische aandoeningen ADHD Jeugd 2013
Chronische aandoeningen allergie Jeugd 2008
Chronische aandoeningen allergie Jeugd 2013
Chronische aandoeningen andere ernstige aandoening van elleboog, pols of hand Ouderen 2007
Chronische aandoeningen andere ernstige aandoening van elleboog, pols of hand Ouderen 2012
Chronische aandoeningen andere ernstige aandoening van elleboog, pols of hand Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen andere ernstige aandoening van elleboog, pols of hand Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen andere ernstige aandoening van nek of schouder Ouderen 2007
Chronische aandoeningen andere ernstige aandoening van nek of schouder Ouderen 2012
Chronische aandoeningen andere ernstige aandoening van nek of schouder Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen andere ernstige aandoening van nek of schouder Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen andere ernstige hartaandoening Ouderen 2007
Chronische aandoeningen andere ernstige hartaandoening Ouderen 2012
Chronische aandoeningen andere ernstige hartaandoening Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen andere ernstige hartaandoening Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen andere langdurige ziekte/aandoening Ouderen 2007
Chronische aandoeningen anorexia of boulimia Jeugd 2008
Chronische aandoeningen anorexia of boulimia Jeugd 2013
Chronische aandoeningen astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA Jeugd 2008
Chronische aandoeningen astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA Jeugd 2013
Chronische aandoeningen astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA Ouderen 2002
Chronische aandoeningen astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA Ouderen 2007
Chronische aandoeningen astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA Ouderen 2012
Chronische aandoeningen astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen astma, chronische bronchitis, longemfyseem of COPD Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen beroerte, hersenbloeding, herseninfarct, TIA Ouderen 2002
Chronische aandoeningen beroerte, hersenbloeding, herseninfarct, TIA Ouderen 2007
Chronische aandoeningen beroerte, hersenbloeding, herseninfarct, TIA Ouderen 2012
Chronische aandoeningen beroerte, hersenbloeding, herseninfarct, TIA Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen beroerte, hersenbloeding, herseninfarct, TIA Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen blijvend slecht gehoor Jeugd 2008
Chronische aandoeningen buikklachten Jeugd 2008
Chronische aandoeningen buikklachten Jeugd 2013
Chronische aandoeningen chronisch eczeem Jeugd 2008
Chronische aandoeningen chronisch eczeem Jeugd 2013
Chronische aandoeningen chronisch eczeem Ouderen 2007
Chronische aandoeningen chronisch eczeem Ouderen 2012
Chronische aandoeningen chronisch eczeem Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen chronisch eczeem Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen chronische gewrichtsontsteking Ouderen 2002
Chronische aandoeningen chronische gewrichtsontsteking Ouderen 2007
Chronische aandoeningen chronische gewrichtsontsteking Ouderen 2012
Chronische aandoeningen chronische gewrichtsontsteking Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen chronische gewrichtsontsteking Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen chronische vermoeidheid Jeugd 2008
Chronische aandoeningen chronische vermoeidheid Jeugd 2013
Chronische aandoeningen een vorm van kanker Jeugd 2008
Chronische aandoeningen een vorm van kanker Jeugd 2013
Chronische aandoeningen een vorm van kanker Ouderen 2002
Chronische aandoeningen een vorm van kanker Ouderen 2007
Chronische aandoeningen een vorm van kanker Ouderen 2012
Chronische aandoeningen een vorm van kanker Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen een vorm van kanker Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen ernstige darmstoornissen Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl. hernia) Ouderen 2002
Chronische aandoeningen ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl. hernia) Ouderen 2007
Chronische aandoeningen ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl. hernia) Ouderen 2012
Chronische aandoeningen ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl. hernia) Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl. hernia) Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen ernstige of hardnekkige darmstoornissen langer dan 3 maanden Ouderen 2007
Chronische aandoeningen ernstige of hardnekkige darmstoornissen langer dan 3 maanden Ouderen 2012
Chronische aandoeningen ernstige of hardnekkige darmstoornissen langer dan 3 maanden Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) Ouderen 2002
Chronische aandoeningen gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) Ouderen 2007
Chronische aandoeningen gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) Ouderen 2012
Chronische aandoeningen gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen hartinfarct Ouderen 2007
Chronische aandoeningen hartinfarct Ouderen 2012
Chronische aandoeningen hartinfarct Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen hartinfarct Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen hoge bloeddruk Ouderen 2002
Chronische aandoeningen hoge bloeddruk Ouderen 2007
Chronische aandoeningen hoge bloeddruk Ouderen 2012
Chronische aandoeningen hoge bloeddruk Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen hoge bloeddruk Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen Mate van belemmering bij uitvoeren bezigheden vanwege ziekte of aandoening Ouderen 2012
Chronische aandoeningen mate van belemmering bij uitvoeren bezigheden vanwege ziekte of aandoening Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen migraine, ernstige hoofdpijn Jeugd 2008
Chronische aandoeningen migraine, ernstige hoofdpijn Jeugd 2013
Chronische aandoeningen migraine, ernstige hoofdpijn Ouderen 2007
Chronische aandoeningen migraine, ernstige hoofdpijn Ouderen 2012
Chronische aandoeningen migraine, ernstige hoofdpijn Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen migraine, ernstige hoofdpijn Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen onvrijwillig urine verlies Ouderen 2002
Chronische aandoeningen onvrijwillig urine verlies Ouderen 2007
Chronische aandoeningen onvrijwillig urine verlies Ouderen 2012
Chronische aandoeningen onvrijwillig urine verlies Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen onvrijwillig urine verlies Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen problemen met tillen, bukken en/of lopen Jeugd 2008
Chronische aandoeningen psoriasis Ouderen 2007
Chronische aandoeningen psoriasis Ouderen 2012
Chronische aandoeningen psoriasis Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen psoriasis Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen suikerziekte, diabetes Jeugd 2008
Chronische aandoeningen suikerziekte, diabetes Jeugd 2013
Chronische aandoeningen suikerziekte, diabetes Ouderen 2002
Chronische aandoeningen suikerziekte, diabetes Ouderen 2007
Chronische aandoeningen suikerziekte, diabetes Ouderen 2012
Chronische aandoeningen suikerziekte, diabetes Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen suikerziekte, diabetes Volwassenen 2013
Chronische aandoeningen vernauwing bloedvaten in buik of benen Ouderen 2007
Chronische aandoeningen vernauwing bloedvaten in buik of benen Ouderen 2012
Chronische aandoeningen vernauwing bloedvaten in buik of benen Volwassenen 2009
Chronische aandoeningen vernauwing bloedvaten in buik of benen Volwassenen 2013
Functionele beperkingen gehoorproblemen Ouderen 2012
Functionele beperkingen gehoorproblemen Volwassenen 2013
Functionele beperkingen gezichtsproblemen Ouderen 2012
Functionele beperkingen gezichtsproblemen Volwassenen 2013
Functionele beperkingen mobiliteitsbeperkingen Ouderen 2007
Functionele beperkingen mobiliteitsbeperkingen Ouderen 2012
Functionele beperkingen mobiliteitsbeperkingen Volwassenen 2013
Functionele beperkingen wel of geen ADL-beperkingen Ouderen 2002
Functionele beperkingen wel of geen ADL-beperkingen Ouderen 2007
Functionele beperkingen wel of geen ADL-beperkingen Ouderen 2012
Functionele beperkingen wel of geen HDL-beperkingen Ouderen 2002
Functionele beperkingen wel of geen HDL-beperkingen Ouderen 2007
Functionele beperkingen wel of geen HDL-beperkingen Ouderen 2012
Gedragsproblemen contact met huisarts Jeugd 2013
Gedragsproblemen dader van cyberpesten Jeugd 2008
Gedragsproblemen dader van grensoverschrijdend gedrag Jeugd 2008
Gedragsproblemen pest zelf op school Jeugd 2008
Zorggebruik contact met Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Jeugd 2008
Zorggebruik contact met alternatief genezer Ouderen 2007
Zorggebruik contact met alternatief genezer Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met bedrijfarts Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met bedrijfarts Volwassenen 2013
Zorggebruik contact met Bureau Jeugdzorg Jeugd 2008
Zorggebruik contact met CAD/verslavingszorg Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met dietist Jeugd 2008
Zorggebruik contact met dietist Ouderen 2007
Zorggebruik contact met dietist Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met ergotherapeut Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met fysiotherapeut Jeugd 2008
Zorggebruik contact met fysiotherapeut Ouderen 2002
Zorggebruik contact met fysiotherapeut Ouderen 2007
Zorggebruik contact met fysiotherapeut Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met fysiotherapeut Volwassenen 2013
Zorggebruik contact met GGD Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met GGD, spreekuur van schoolarts of -verpleegkundige Jeugd 2008
Zorggebruik contact met GGZ-instelling Jeugd 2008
Zorggebruik contact met GGZ-instelling Ouderen 2007
Zorggebruik contact met GGZ-instelling Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met huisarts Jeugd 2008
Zorggebruik contact met huisarts Jeugd 2013
Zorggebruik contact met huisarts Ouderen 2002
Zorggebruik contact met huisarts Ouderen 2007
Zorggebruik contact met huisarts Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met huisarts Volwassenen 2013
Zorggebruik contact met Jeugdhulpverlening Jeugd 2008
Zorggebruik contact met Jongerenloket/Jongeren informatiepunt Jeugd 2008
Zorggebruik contact met logopedist Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met maatschappelijk werk Jeugd 2008
Zorggebruik contact met maatschappelijk werk Ouderen 2002
Zorggebruik contact met maatschappelijk werk Ouderen 2007
Zorggebruik contact met maatschappelijk werk Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met medisch specialist Ouderen 2002
Zorggebruik contact met medisch specialist Ouderen 2007
Zorggebruik contact met medisch specialist Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met medisch specialist Volwassenen 2013
Zorggebruik contact met medisch specialist: afgelopen 12 maanden Jeugd 2008
Zorggebruik contact met oefentherapeut Cesar/Mensendieck Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met ouderen-/seniorenadviseur Ouderen 2007
Zorggebruik contact met Politie Jeugd 2008
Zorggebruik contact met psychiater Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met psycholoog Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met psycholoog/psychiater Jeugd 2008
Zorggebruik contact met psycholoog/psychiater Ouderen 2002
Zorggebruik contact met psycholoog/psychiater Ouderen 2007
Zorggebruik contact met Sense Jeugd 2008
Zorggebruik contact met stichting welzijn ouderen Ouderen 2007
Zorggebruik contact met tandarts Ouderen 2007
Zorggebruik contact met tandarts Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met tandarts Volwassenen 2013
Zorggebruik contact met thuiszorg Ouderen 2002
Zorggebruik contact met thuiszorg Ouderen 2007
Zorggebruik contact met thuiszorg Volwassenen 2009
Zorggebruik contact met Verslavingszorg Noord-Nederland Jeugd 2008
Zorggebruik mantelzorg gegeven in afgelopen jaar Ouderen 2012
Zorggebruik mantelzorg gegeven in afgelopen jaar Volwassenen 2013
Zorggebruik mantelzorg ontvangen in afgelopen jaar Ouderen 2007
Zorggebruik mantelzorg ontvangen in afgelopen jaar Ouderen 2012
Zorggebruik mantelzorg ontvangen in afgelopen jaar Volwassenen 2009
Leefstijl alcohol, drink bij anderen thuis Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, drink bij anderen thuis Jeugd 2013
Leefstijl alcohol, drink in cafe Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, drink in cafe Jeugd 2013
Leefstijl alcohol, drink in discotheek Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, drink in discotheek Jeugd 2013
Leefstijl alcohol, drink in keet / hok / schuur Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, drink in keet / hok / schuur Jeugd 2013
Leefstijl alcohol, drink in restaurant Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, drink in restaurant Jeugd 2013
Leefstijl alcohol, drink in sportkantine Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, drink in sportkantine Jeugd 2013
Leefstijl alcohol, drink of schoolfeest Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, drink op schoolfeest Jeugd 2013
Leefstijl alcohol, drink op straat Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, drink op straat Jeugd 2013
Leefstijl alcohol, drink thuis alleen Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, drink thuis alleen Jeugd 2013
Leefstijl alcohol, drink thuis met anderen Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, drink thuis met anderen Jeugd 2013
Leefstijl alcohol, dronken of aangeschoten Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, dronken of aangeschoten Jeugd 2013
Leefstijl alcohol, frequentie van drinken in het weekend Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, frequentie van drinken op weekdagen Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, frequentie van gebruik afgelopen 4 weken Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, frequentie van gebruik afgelopen 4 weken Jeugd 2013
Leefstijl alcohol, hoe vaak afgelopen 4 weken 5 of meer drankjes alcohol per gelegenheid Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, hoe vaak afgelopen 4 weken 5 of meer drankjes alcohol per gelegenheid Jeugd 2013
Leefstijl alcohol, hoeveelheid in het weekend Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, hoeveelheid op weekdagen Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, mening van ouders Jeugd 2008
Leefstijl alcohol, mening van ouders Jeugd 2013
Leefstijl alcohol, vergelijking met leeftijdsgenoten Jeugd 2008
Leefstijl alcohol: mate van gebruik Ouderen 2012
Leefstijl alcohol: mate van gebruik Volwassenen 2009
Leefstijl alcohol: mate van gebruik Volwassenen 2013
Leefstijl alcoholgebruik Jeugd 2008
Leefstijl alcoholgebruik Jeugd 2013
Leefstijl alcoholgebruik Volwassenen 2003
Leefstijl alcoholgebruik Volwassenen 2009
Leefstijl alcoholgebruik Volwassenen 2013
Leefstijl Body Mass Index groep Ouderen 2007
Leefstijl Body Mass Index groep Ouderen 2012
Leefstijl Body Mass Index groep Volwassenen 2013
Leefstijl condoomgebruik Jeugd 2008
Leefstijl condoomgebruik Jeugd 2013
Leefstijl frequentie van sportbeoefening/lichaamsbeweging Ouderen 2002
Leefstijl frequentie van sportbeoefening/lichaamsbeweging Ouderen 2007
Leefstijl frequentie van sporten bij sportvereniging Volwassenen 2013
Leefstijl frequentie van sporten buiten sportvereniging om Volwassenen 2013
Leefstijl gebruik hasj of wiet Jeugd 2008
Leefstijl gebruik hasj of wiet Jeugd 2013
Leefstijl gebruik hasj of wiet Volwassenen 2009
Leefstijl gebruik hasj of wiet Volwassenen 2013
Leefstijl geslachtsgemeenschap Jeugd 2008
Leefstijl Geslachtsgemeenschap gehad Jeugd 2013
Leefstijl lichaamsbeweging Jeugd 2008
Leefstijl lichaamsbeweging Jeugd 2013
Leefstijl lichaamsbeweging Volwassenen 2003
Leefstijl lichaamsbeweging Volwassenen 2009
Leefstijl lichaamsbeweging Volwassenen 2013
Leefstijl lichaamsgewicht Jeugd 2008
Leefstijl lichaamsgewicht Jeugd 2013
Leefstijl lichaamsgewicht Volwassenen 2003
Leefstijl lichaamsgewicht Volwassenen 2009
Leefstijl lidmaatschap sportclub Jeugd 2008
Leefstijl lidmaatschap sportclub Jeugd 2013
Leefstijl ontbijten Jeugd 2008
Leefstijl ontbijten Jeugd 2013
Leefstijl ontbijten Volwassenen 2009
Leefstijl ontbijten Volwassenen 2013
Leefstijl reden om niet te sporten Volwassenen 2013
Leefstijl reden van niet regelmatig sporten of aan lichaamsbeweging doen Ouderen 2007
Leefstijl regelmatig doen aan sport of lichaamsbeweging:andere vorm van bewegen Ouderen 2012
Leefstijl regelmatig doen aan sport of lichaamsbeweging:bewegingsoefeningen Ouderen 2012
Leefstijl regelmatig doen aan sport of lichaamsbeweging:fietsen Ouderen 2012
Leefstijl regelmatig doen aan sport of lichaamsbeweging:wandelen Ouderen 2012
Leefstijl regelmatig doen aan sport of lichaamsbeweging:zwemmen Ouderen 2012
Leefstijl regelmatige beoefening van de volgende sport:andere vorm van bewegen Ouderen 2007
Leefstijl regelmatige beoefening van de volgende sport:bewegingsoefeningen Ouderen 2007
Leefstijl regelmatige beoefening van de volgende sport:fietsen Ouderen 2007
Leefstijl regelmatige beoefening van de volgende sport:wandelen Ouderen 2007
Leefstijl regelmatige beoefening van de volgende sport:zwemmen Ouderen 2007
Leefstijl roken Jeugd 2008
Leefstijl roken Jeugd 2013
Leefstijl roken Ouderen 2012
Leefstijl roken Volwassenen 2003
Leefstijl roken Volwassenen 2009
Leefstijl roken Volwassenen 2013
Leefstijl voeding: frisdrank Jeugd 2013
Leefstijl voeding: fruit Jeugd 2008
Leefstijl voeding: fruit Volwassenen 2003
Leefstijl voeding: fruit Volwassenen 2009
Leefstijl voeding: fruit Volwassenen 2013
Leefstijl voeding: groente Jeugd 2008
Leefstijl voeding: groente Volwassenen 2003
Leefstijl voeding: groente Volwassenen 2009
Leefstijl voeding: groente Volwassenen 2013
Leefstijl voeding: sap Jeugd 2008
Leefstijl voeding: sap Volwassenen 2003
Leefstijl voeding: sap Volwassenen 2009
Leefstijl voeding: sap Volwassenen 2013
Leefstijl voeding: snacks Jeugd 2013
Leefstijl voeding: snoep Jeugd 2013