Gegevensboom

 

Onderstaande gegevensboom toont een volledig overzicht van alle 179 onderzoeksvariabelen, verdeeld over 8 thema's en 8 gezondheidsenquêtes, die voor GezondheidsGegevensDrenthe zijn geselecteerd:
 • alleenwonend (Thema: Onderzoekspopulatie)
  • Ouderen (2012)
 • burgerlijke staat (Thema: Onderzoekspopulatie)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • gezinssamenstelling (Thema: Onderzoekspopulatie)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • hoogst voltooide opleiding (Thema: Onderzoekspopulatie)
  • Ouderen (2002)
  • Volwassenen (2003)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • moeite om rond te komen (Thema: Onderzoekspopulatie)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • netto maandinkomen van AOW en pensioen (Thema: Onderzoekspopulatie)
  • Ouderen (2012)
 • netto maandinkomen van huishouden (Thema: Onderzoekspopulatie)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • soort onderwijs (Thema: Onderzoekspopulatie)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • werksituatie (Thema: Onderzoekspopulatie)
  • Volwassenen (2013)
 • binnen 2 jaar willen verhuizen (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2007)
  • Ouderen (2012)
 • doet u vrijwilligerswerk (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2007)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • ergens niet komen vanwege vervoer (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2012)
 • geluidshinder bedrijven / industrie (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Volwassenen (2013)
 • geluidshinder treinverkeer (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Volwassenen (2013)
 • geluidshinder vliegverkeer (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Volwassenen (2013)
 • geluidshinder wegverkeer (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Volwassenen (2013)
 • geluidshinder windturbines (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Volwassenen (2013)
 • geurhinder andere bedrijven / industrie (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Volwassenen (2013)
 • geurhinder landbouw en veeteelt (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Volwassenen (2013)
 • geurhinder mest uitrijden (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Volwassenen (2013)
 • geurhinder open haard / allesbrander (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Volwassenen (2013)
 • geurhinder opslag / productie veevoer (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Volwassenen (2013)
 • geurhinder riolering / zuivering (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Volwassenen (2013)
 • geurhinder stallen (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Volwassenen (2013)
 • geurhinder vergister (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Volwassenen (2013)
 • in wat voor woning woont u (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2007)
 • lid van vereniging of club (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2007)
  • Ouderen (2012)
 • schoolsituatie, aantal dagen ziek thuis (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Jeugd (2013)
 • schoolsituatie, aantal uur gespijbeld (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Jeugd (2013)
 • schoolsituatie, beleving (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Jeugd (2013)
 • sociaal kapitaal (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2007)
 • thuissituatie, beleving (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Jeugd (2013)
 • thuissituatie, problemen in het gezin (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Jeugd (2013)
 • thuissituatie, problemen tussen ouders (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Jeugd (2013)
 • weet waar informatie is over aanschaf hulpmiddelen (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • weet waar informatie is over bewegen voor ouderen (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • weet waar informatie is over bijzondere bijstand (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • weet waar informatie is over gezellige activiteiten voor ouderen (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • weet waar informatie is over huisbezoek vrijwilligers (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • weet waar informatie is over huursubsidie (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • weet waar informatie is over kwijtschelding belastingen (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • weet waar informatie is over maaltijdvoorziening (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • weet waar informatie is over pas 65 (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • weet waar informatie is over personenalarmering (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • weet waar informatie is over persoonsgebondenbudget (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • weet waar informatie is over uitleen verpleegartikelen (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • weet waar informatie is over vergoeding woningaanpassing (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • weet waar informatie is over vervoersvoorziening (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • weet waar informatie is over vormingsactiviteiten voor ouderen (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • weet waar informatie is over woningaanpassing (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • woonsituatie (Thema: Sociale en Fysieke omgeving)
  • Ouderen (2002)
 • beperkt in matige inspanning (Thema: Gezondheid en welbevinden)
  • Ouderen (2012)
 • durft met donker nog de straat op (Thema: Gezondheid en welbevinden)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • eenzaamheid (Thema: Gezondheid en welbevinden)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • ervaren gezondheid (Thema: Gezondheid en welbevinden)
  • Ouderen (2002)
  • Volwassenen (2003)
  • Ouderen (2007)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Jeugd (2013)
  • Volwassenen (2013)
 • gehinderd door pijn (Thema: Gezondheid en welbevinden)
  • Ouderen (2012)
 • gehinderd in sociale activiteiten (Thema: Gezondheid en welbevinden)
  • Ouderen (2012)
 • last van oorsuizen, piep of tik in oren (Thema: Gezondheid en welbevinden)
  • Jeugd (2013)
 • minder bereikt door lichamelijke gezondheid (Thema: Gezondheid en welbevinden)
  • Ouderen (2012)
 • psychische gezondheid (Thema: Gezondheid en welbevinden)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • psychosociale problematiek (Thema: Gezondheid en welbevinden)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • risico op angst en depressie volgens de K-10 score (Thema: Gezondheid en welbevinden)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • slachtoffer van cyberpesten (Thema: Gezondheid en welbevinden)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag (Thema: Gezondheid en welbevinden)
  • Jeugd (2008)
 • voelt zich wel eens onveilig (Thema: Gezondheid en welbevinden)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • wordt op school gepest (Thema: Gezondheid en welbevinden)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • aangeboren hartaandoening (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • ADHD (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • allergie (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • andere ernstige aandoening van elleboog, pols of hand (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • andere ernstige aandoening van nek of schouder (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • andere ernstige hartaandoening (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • andere langdurige ziekte/aandoening (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2007)
 • anorexia of boulimia (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Jeugd (2013)
 • astma, chronische bronchitis, longemfyseem of COPD (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Volwassenen (2013)
 • beroerte, hersenbloeding, herseninfarct, TIA (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • blijvend slecht gehoor (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Jeugd (2008)
 • buikklachten (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • chronisch eczeem (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2007)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Jeugd (2013)
  • Volwassenen (2013)
 • chronische gewrichtsontsteking (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • chronische vermoeidheid (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • een vorm van kanker (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Jeugd (2013)
  • Volwassenen (2013)
 • ernstige darmstoornissen (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Volwassenen (2009)
 • ernstige of hardnekkige aandoening van de rug (incl. hernia) (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • ernstige of hardnekkige darmstoornissen langer dan 3 maanden (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2007)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • hartinfarct (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • hoge bloeddruk (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • Mate van belemmering bij uitvoeren bezigheden vanwege ziekte of aandoening (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2012)
 • mate van belemmering bij uitvoeren bezigheden vanwege ziekte of aandoening (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Volwassenen (2013)
 • migraine, ernstige hoofdpijn (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2007)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Jeugd (2013)
  • Volwassenen (2013)
 • onvrijwillig urine verlies (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • problemen met tillen, bukken en/of lopen (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Jeugd (2008)
 • psoriasis (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • suikerziekte, diabetes (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Jeugd (2013)
  • Volwassenen (2013)
 • vernauwing bloedvaten in buik of benen (Thema: Chronische aandoeningen)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • gehoorproblemen (Thema: Functionele beperkingen)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • gezichtsproblemen (Thema: Functionele beperkingen)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • mobiliteitsbeperkingen (Thema: Functionele beperkingen)
  • Ouderen (2007)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • wel of geen ADL-beperkingen (Thema: Functionele beperkingen)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Ouderen (2012)
 • wel of geen HDL-beperkingen (Thema: Functionele beperkingen)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Ouderen (2012)
 • contact met huisarts (Thema: Gedragsproblemen)
  • Jeugd (2013)
 • dader van cyberpesten (Thema: Gedragsproblemen)
  • Jeugd (2008)
 • dader van grensoverschrijdend gedrag (Thema: Gedragsproblemen)
  • Jeugd (2008)
 • pest zelf op school (Thema: Gedragsproblemen)
  • Jeugd (2008)
 • contact met Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) (Thema: Zorggebruik)
  • Jeugd (2008)
 • contact met alternatief genezer (Thema: Zorggebruik)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
 • contact met bedrijfarts (Thema: Zorggebruik)
  • Volwassenen (2009)
  • Volwassenen (2013)
 • contact met Bureau Jeugdzorg (Thema: Zorggebruik)
  • Jeugd (2008)
 • contact met CAD/verslavingszorg (Thema: Zorggebruik)
  • Volwassenen (2009)
 • contact met dietist (Thema: Zorggebruik)
  • Ouderen (2007)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
 • contact met ergotherapeut (Thema: Zorggebruik)
  • Volwassenen (2009)
 • contact met fysiotherapeut (Thema: Zorggebruik)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Volwassenen (2013)
 • contact met GGD (Thema: Zorggebruik)
  • Volwassenen (2009)
 • contact met GGD, spreekuur van schoolarts of -verpleegkundige (Thema: Zorggebruik)
  • Jeugd (2008)
 • contact met GGZ-instelling (Thema: Zorggebruik)
  • Ouderen (2007)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
 • contact met huisarts (Thema: Zorggebruik)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Jeugd (2013)
  • Volwassenen (2013)
 • contact met Jeugdhulpverlening (Thema: Zorggebruik)
  • Jeugd (2008)
 • contact met Jongerenloket/Jongeren informatiepunt (Thema: Zorggebruik)
  • Jeugd (2008)
 • contact met logopedist (Thema: Zorggebruik)
  • Volwassenen (2009)
 • contact met maatschappelijk werk (Thema: Zorggebruik)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
 • contact met medisch specialist (Thema: Zorggebruik)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Volwassenen (2013)
 • contact met medisch specialist: afgelopen 12 maanden (Thema: Zorggebruik)
  • Jeugd (2008)
 • contact met oefentherapeut Cesar/Mensendieck (Thema: Zorggebruik)
  • Volwassenen (2009)
 • contact met ouderen-/seniorenadviseur (Thema: Zorggebruik)
  • Ouderen (2007)
 • contact met Politie (Thema: Zorggebruik)
  • Jeugd (2008)
 • contact met psychiater (Thema: Zorggebruik)
  • Volwassenen (2009)
 • contact met psycholoog (Thema: Zorggebruik)
  • Volwassenen (2009)
 • contact met psycholoog/psychiater (Thema: Zorggebruik)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Jeugd (2008)
 • contact met Sense (Thema: Zorggebruik)
  • Jeugd (2008)
 • contact met stichting welzijn ouderen (Thema: Zorggebruik)
  • Ouderen (2007)
 • contact met tandarts (Thema: Zorggebruik)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Volwassenen (2013)
 • contact met thuiszorg (Thema: Zorggebruik)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
 • contact met Verslavingszorg Noord-Nederland (Thema: Zorggebruik)
  • Jeugd (2008)
 • mantelzorg gegeven in afgelopen jaar (Thema: Zorggebruik)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • mantelzorg ontvangen in afgelopen jaar (Thema: Zorggebruik)
  • Ouderen (2007)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
 • alcohol, drink bij anderen thuis (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • alcohol, drink in cafe (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • alcohol, drink in discotheek (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • alcohol, drink in keet / hok / schuur (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • alcohol, drink in restaurant (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • alcohol, drink in sportkantine (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • alcohol, drink of schoolfeest (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
 • alcohol, drink op schoolfeest (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2013)
 • alcohol, drink op straat (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • alcohol, drink thuis alleen (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • alcohol, drink thuis met anderen (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • alcohol, dronken of aangeschoten (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • alcohol, frequentie van drinken in het weekend (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
 • alcohol, frequentie van drinken op weekdagen (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
 • alcohol, frequentie van gebruik afgelopen 4 weken (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • alcohol, hoe vaak afgelopen 4 weken 5 of meer drankjes alcohol per gelegenheid (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • alcohol, hoeveelheid in het weekend (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
 • alcohol, hoeveelheid op weekdagen (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
 • alcohol, mening van ouders (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • alcohol, vergelijking met leeftijdsgenoten (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
 • alcohol: mate van gebruik (Thema: Leefstijl)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • alcoholgebruik (Thema: Leefstijl)
  • Volwassenen (2003)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Jeugd (2013)
  • Volwassenen (2013)
 • Body Mass Index groep (Thema: Leefstijl)
  • Ouderen (2007)
  • Ouderen (2012)
  • Volwassenen (2013)
 • condoomgebruik (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • frequentie van sportbeoefening/lichaamsbeweging (Thema: Leefstijl)
  • Ouderen (2002)
  • Ouderen (2007)
 • frequentie van sporten bij sportvereniging (Thema: Leefstijl)
  • Volwassenen (2013)
 • frequentie van sporten buiten sportvereniging om (Thema: Leefstijl)
  • Volwassenen (2013)
 • gebruik hasj of wiet (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Jeugd (2013)
  • Volwassenen (2013)
 • geslachtsgemeenschap (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
 • Geslachtsgemeenschap gehad (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2013)
 • lichaamsbeweging (Thema: Leefstijl)
  • Volwassenen (2003)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Jeugd (2013)
  • Volwassenen (2013)
 • lichaamsgewicht (Thema: Leefstijl)
  • Volwassenen (2003)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Jeugd (2013)
 • lidmaatschap sportclub (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Jeugd (2013)
 • ontbijten (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Jeugd (2013)
  • Volwassenen (2013)
 • reden om niet te sporten (Thema: Leefstijl)
  • Volwassenen (2013)
 • reden van niet regelmatig sporten of aan lichaamsbeweging doen (Thema: Leefstijl)
  • Ouderen (2007)
 • regelmatig doen aan sport of lichaamsbeweging:andere vorm van bewegen (Thema: Leefstijl)
  • Ouderen (2012)
 • regelmatig doen aan sport of lichaamsbeweging:bewegingsoefeningen (Thema: Leefstijl)
  • Ouderen (2012)
 • regelmatig doen aan sport of lichaamsbeweging:fietsen (Thema: Leefstijl)
  • Ouderen (2012)
 • regelmatig doen aan sport of lichaamsbeweging:wandelen (Thema: Leefstijl)
  • Ouderen (2012)
 • regelmatig doen aan sport of lichaamsbeweging:zwemmen (Thema: Leefstijl)
  • Ouderen (2012)
 • regelmatige beoefening van de volgende sport:andere vorm van bewegen (Thema: Leefstijl)
  • Ouderen (2007)
 • regelmatige beoefening van de volgende sport:bewegingsoefeningen (Thema: Leefstijl)
  • Ouderen (2007)
 • regelmatige beoefening van de volgende sport:fietsen (Thema: Leefstijl)
  • Ouderen (2007)
 • regelmatige beoefening van de volgende sport:wandelen (Thema: Leefstijl)
  • Ouderen (2007)
 • regelmatige beoefening van de volgende sport:zwemmen (Thema: Leefstijl)
  • Ouderen (2007)
 • roken (Thema: Leefstijl)
  • Volwassenen (2003)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Ouderen (2012)
  • Jeugd (2013)
  • Volwassenen (2013)
 • voeding: frisdrank (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2013)
 • voeding: fruit (Thema: Leefstijl)
  • Volwassenen (2003)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Volwassenen (2013)
 • voeding: groente (Thema: Leefstijl)
  • Volwassenen (2003)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Volwassenen (2013)
 • voeding: sap (Thema: Leefstijl)
  • Volwassenen (2003)
  • Jeugd (2008)
  • Volwassenen (2009)
  • Volwassenen (2013)
 • voeding: snacks (Thema: Leefstijl)
  • Jeugd (2013)